Bild på man i vaktkläder

Vi byter vaktbolag.

Från den 2 januari är det Säkerhetstjänst som du ska kontakta när det gäller akuta fel eller störningsärenden.

Säkerhetstjänst når ni på 0322 - 703 20, detta gäller dygnet runt efter kontorstid.