Sopor & källsortering

Så tar du hand om ditt avfall

Hos oss har alla hyresgäster tillgång till att sortera sitt dagliga avfall i våra miljöhus. Det är både bekvämare för våra hyresgäster som bor hos oss och det är bättre för miljön. Det är tillsammans med våra hyresgäster vi skapar ett trivsamt boende. Därför är det viktigt att alla som använder miljöhusen hjälps åt att hålla rent och snyggt. Du bidrar genom att lägga ditt avfall på rätt plats enligt anvisningarna.

 

Miljöhus

I våra miljöhus sorterar du ditt avfall på följande sett:

 • Brännbart
 • Matavfall
 • Pappersförpackningar
 • Glas
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Tidningar och Trycksaker
 • Batterier

  Läs Vårgårda Kommuns sorteringsguide för tips och råd om din källsortering:
  Sorteringsguiden

 

Grovavfall & farligt avfall

Övrigt avfall som grovsopor och farligt avfall måste lämnas till återvinningscentralen, Tumberg.

Exempel på grovsopor:
Dator, mobil, vitvaror, eldrivna verktyg, möbler, gamla cyklar, trädgårdsmöbler, sportartiklar, produkter med inbyggda batterier etc.

Exempel på farligt avfall:
Bilbatterier, bekämpnings- och lösningsmedel, bränslen och oljor, färg limrester, klorin, nagellack, sprayflaskor, uppladdningsbara batterier, etc.

 

Läkemedel & kanyler

Överblivna läkemedel lämnas in till apoteket. Behållare för kanyler samt påse för överblivna läkemedel finns att hämta gratis på ditt apotek. Släng inte läkemedel i restavfall, spola inte heller ner i avlopp då vissa läkemedel som sprids i naturen kan orsaka negativa hormonella förändringar hos fiskar och groddjur.