Styrelsen

Vårgårda Bostäder AB är ett kommunalt bostadsföretag som är ett helägt dotterbolag till Vårgårda Kommun. Vår styrelse utses av Vårgårda kommuns kommunfullmäktige. Medlemmarna sitter även i styrelsen för vårt dotterbolag Vårgårda Utveckling AB som Vårgårda Bostäder AB har ägt sedan 2010. Styrelsen medlemmar består av följande:

Ordförande

Mikaela Engström

Vice ordförande

Christer Forsmark

Ledamot

Henrik Sanddahl
Torbjörn Pettersson
Stig-Olov Tingbratt

Suppleanter

Pierre Nilsson
Mathias Smok Palm
Martin Olausson
Maria Gustafsson
Johan Hansson

Lekmannarevisorer

Weine Eriksson
Egon Gårdeson

Lekmannarevisorer
Ersättare

Göran Frantz
Jörgen Andersson

Revisor

Peter Wank