Styrelsen

Vårgårda Bostäder AB är ett kommunalt bostadsföretag som är ett helägt dotterbolag till Vårgårda Kommun. Vår styrelse utses av Vårgårda kommuns kommunfullmäktige. Medlemmarna sitter även i styrelsen för vårt dotterbolag Vårgårda Utveckling AB som Vårgårda Bostäder AB har ägt sedan 2010. Styrelsen medlemmar består av följande:

Ordförande

Mikaela Engström

Vice ordförande

Karl-Arne Larsson

Ledamot

Margaretha Johansson
Torbjörn Pettrsson
Stig-Olov Tingbratt

Suppleanter

Johan Hansson
Henrik Sanddal
Martin Olausson
Peter Olofsson
Tony Willner

Lekmannarevisorer

Weine Eriksson
Egon Gårdeson

Lekmannarevisorer
Ersättare

Göran Frantz
Karin Jennie Brockman

Revisor

Peter Wank