Backgårdsgatan, Trädgårdsgatan

Klätterställning i Dahls Park

Backgårdsgatan 1-19, Trädgårdsgatan 2-16