Brandsäkerhet

RING 112 OM DET BRINNER!


En olycka händer så snabbt! Därför är det viktigt att alltid tänka på de faror som kan uppstå när vi hanterar eld och värme.
Vi har listat dig våra bästa tips för vad du bör tänka på i din bostad:

  • LEVANDE LJUS; Släck alla levande ljus innan du lämnar ett rum eller din bostad!
  • RÖKNING; Tänk på vart du röker din cigarett! Glöd från cigaretter kan lätt antända i tyger som sängkläder, möbler och kläder.
  • EL; Elektriska apparater kan överhettas. Du som har diskmaskin eller tvättmaskin i din bostad bör därför alltid se till att maskinen är avstängd innan du lämnar din bostad eller innan du går och lägger dig.
  • I KÖKET; Laga inte mat på din spis i köket utan uppsyn. Kontrollera att din spis är avstängd när du är klar med din matlagning. En upphettad och bortglömd kastrull kan ta eld och elden kan lätt ta sig upp i en spisfläkt och vidare i husets fläktsystem. Glöm inte heller att rengöra spisfläkten med jämna mellanrum. Om eld uppstår i en kastrull, ska branden släckas genom att lägga ett lock på. Släck aldrig branden med vatten.
  • I TRAPPHUS; Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in. Därför får inget brännbart material förvaras i trappuppgången! Barnvagnar, möbler, cyklar eller liknande får inte placeras i trapphuset. Detta kan både ta eld och försvåra vid utrymning.
  • VIND OCH KÄLLARE; Tänk på att dörrar till vind och källare måste hållas låsta, så att obehöriga inte kan ta sig in i din fastighet. Alla vinds- och källargångar får inte ha brännbart material förvarat. Du får heller inte förvara brandfarliga varor som lösningsmedel, bensin eller gasol i din källare, vind eller trapphus.
  • BRANDSLÄCKARE; Ha en brandsläckare förvarat på en plats där du lätt kommer åt den. Räddningstjänstens rekommendationer är att ha en pulversläckare på sex kg i en bostad.
  • BRANDVARNARE; Alla våra bostäder har brandvarnare och hyresgästen ansvar för att batterierna fungerar. En rekommendation är att årligen ha ett fast datum där alla brandvarnare kontrolleras för att se om batterierna behöver bytas ut.