Störningar

När du bor i hyreshus hos oss betyder det att du också bor tillsammans med andra hyresgäster. Därför är det viktigt att visa både hänsyn och tolerans för hur andra lever, både inom den egna bostaden och i de gemensamma utrymmena.

Vi människor har olika referenser. Det som är självklart för dig kan kännas störande för en annan och tvärt om. Att ha grannar nära betyder att du ibland kan höra småbarns lek, vattenspolning, musik och tv ljud eller du känna doft från andras matlagning mm. Sådana mindre störningsmoment ingår i boendeformen när du bor i flerfamiljshus och är sådant du får lära dig att leva med. Däremot ska hyresgäster alltid visa hänsyn.

Hyresgästens ansvar
Hyresgäster ska alltid visa aktsamhet med störande ljud, men särskilt uppmärksamhet ska du visa mellan kl 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen.
Planerar du att bjuda in till ett större kalas ber vi dig meddela dina grannar några dagar i förväg.
Det är du som hyresgäst som är ansvarig för de som besöker dig, både när de vistas i din lägenhet, i trapphuset eller ute på gården.
Vi ser allvarligt på störningar, i värsta fall kan det leda till uppsägning.  
Kontakt vid störning
Känner du att du blir störd? Ofta har inte grannen varit medveten om att den har uppträtt störande. Om du kan, så försök först med att kontakta din granne med en trevlig påringning.
Behöver du hjälp med att få stopp på en störning är du välkommen att kontakta oss på Vårgårda Bostäder under kontorstid. Under övrig tid så kontaktar du störningsjouren.
  • Vårgårda Bostäder (kontorstid):  0322 – 28 58 40
  • Störningsjouren (kvällar och helger):  0322 - 703 20
För kostnader i samband med anmälan till Störningsjouren gäller följande;

-Den som orsakar olika typer av störningar för sina grannar eller andra kan bli betalningsansvarig för störningsjourens utryckningskostnad och vår faktureringskostnad om den uppgivna störningen kan styrkas av Säkerhetstjänst i Väst. Detta gäller såväl störningar från balkonger, lägenheter, gårdar, parkeringsplatser och grillplats.
- Om Säkerhetstjänst i Väst vid sin utryckning inte kan styrka den störning som anmälaren till störningsjouren uppgett betalar Vårgårda Bostäder utryckningen. Detta förutsätter att det är en störning som bryter mot ovan nämnda regler. Vid missbruk av denna förmån eller för okynnesanmälningar kommer anmälaren att få betala utryckningskostnad och vår faktureringskostnad. Detta gäller även i de fall där upprepade anmälningar till störningsjouren har skett och utredning inte kan påvisa att en faktisk störning finns.