Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy för Vårgårda Bostäder AB

 

 1. Alla som är över 18 år kan söka bostad hos Vårgårda Bostäder.

 2. Vi har ingen bostadskö utan jobbar med intresseregister. Kundens intresseanmälan måste uppdateras en gång per år föra att inte falla ur systemet. En uppdatering sker automatiskt varje gång kunden loggar in på mina sidor på vår hemsida. Om en uppdatering inte sker avregistreras kunden automatiskt på dagen tolv (12) månader efter det att du var senast inloggad.

 3. Våra lägenheter annonseras ut på hemsidan, där kan kunder söka den lägenhet man är intresserad av. Kunder som skickar in intresse för ledig lägenhet tilldelas dessa efter kötid och om de uppfyller punkterna i övrigt i denna policy.

 4. Grundtanken i vår uthyrning är: Rätt kund till rätt bostad och område. Det innebär att vi med hänsyn till våra kunders och företagets bästa, fäster stor vikt vid valet av ny kund

 5. Vårgårda Bostäder eftersträvar lugna och trygga bostadsområden. Det skapar vi genom att ha en bra balans mellan olika människor i våra bostadsområden och hus. Vi strävar efter att våra kunder skall trivas och bo kvar hos oss.

 6. Av skilda skäl prioriteras vissa kunder. Det kan vara inflyttande till kommunen som på grund av arbete, studier eller liknande behöver bostad.

 7. Vi samarbetar med Vårgårda kommun och tillhandahåller vid behov särskilda boendeformer för den som behöver extra stöd och tillsyn och som inte kan söka eller erhålla egen bostad.

 8. Det är obligatoriskt att ha hemförsäkring när kunder flyttar in hos oss. Som kund får du givetvis själv bestämma vilket försäkringsbolag du vill ha din hemförsäkring hos.
 
Kundbedömning
 1. Kunden måste ha en inkomst. Som inkomst räknas lön, arbetslöshetskassa, sjukersättning, pension, inkomst av kapital, kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhålls-bidrag/underhållsstöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag samt studiebidrag. Angiven inkomst skall kunna intygas.

 2. Före uthyrning görs en bedömning om kunden sannolikt ha möjlighet att betala månadshyran på den aktuella bostaden. Som komplement till kontroll av inkomst sker även en kreditkontroll. Det är kontraktsinnehavandes sammanlagda och gemensamma inkomst som bedöms.

 3. En kontroll görs också för att säkerställa att kunden inte har betalningsanmärkningar, skuld till Vårgårda Bostäder eller annan hyresvärd och/eller på annat sätt misskött tidigare boende.

 4. Antalet personer som skall bo i bostaden skall vara rimligt i förhållande till bostadens storlek.
  Maximalt antal personer per lägenhet får vara 2 gånger antal rum i lägenheten. Det vill säga för två rum och kök är det maximalt 4 personer.

 5. Bor kunden hos Vårgårda Bostäder kontrolleras även att kundens hyresinbetalningar fungerat på ett tillfredsställande sätt.

 

Omflyttning inom Vårgårda Bostäder

Generellt gäller att du bör bo i minst ett år innan ny bostad erbjuds. Undantag från denna regel kan göras om särskilda skäl finns. Sådana skäl kan vara familjebildning, familjesplittring, eller förändrade ekonomiska villkor.

 

Godkänns av styrelse och bedöms därefter årligen av styrelsen.