Energispartips

Energispartips

Besök Allmännyttans sida och få energispartips

Klicka på bilden

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som drar mycket när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus

Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Vårgårda Bostäder har som mål
att hålla 20-21° C inomhus.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Stäng av vattnet när du tvålar in dig och tvättar håret. Felanmäl droppande kranar och läckande toaletter.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar
fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus

Värmeförluster i ett hus kan vara stora. Se över tätningslister i fönster
och dörrar. Felanmäl om du upplever att det drar.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver.

Fler tips och filmer hittar du på energispartips.allmannyttan.se

Hjälp oss, dig själv och Sverige att spara energi.