Parkering & fordon

Många utav våra områden erbjuder parkeringsplatser och förvaringsyta för cykel och moped. För att kunna använda ditt fordon i våra områden har vi här nedanför listat saker som du måste känna till innan.


Motorfordon i bostadsområdet

Det är inte tillåtet att köra motorfordon inom våra bostadsområden eller parkera inne på gårdarna! Det tillåts endast vid kortare stopp för i- och urlastning av tung last och för rörelseförhindrade.

Motorfordon som lämnas längre än 10 minuter på gården anses som felparkerade och kan då komma att bötesbeläggas.

Garage och parkeringsplats

För att kunna parkera ditt motorfordon i våra bostadsområden måste du hyra garage eller parkeringsplats. Du måste först ställa dig i vår parkerings- och garageplatskö. Det gör du genom att registrerar dig eller logga in på MINA SIDOR. Du är också välkommen att kontakta Vårgårda Bostäders uthyrare för hjälp med att hitta en plats nära ditt boende. Du kontaktar också vår uthyrare om du skulle vilja byta parkering eller garageplats.

Vi erbjuder i de flesta av våra bostadsområden även sms-parkering.
Läs mer om sms parkering här i stycket under.

Easy park

Med Easy Park kan du parkera och betala med telefonen på två sätt. Antingen genom att ladda ner Easy Parks app eller genom att checka in med ett sms till Easy Park. Easy Parks telefonnummer och instruktioner hittar du alltid på parkeringsskylten där du parkerar. Alla parkeringsköp som görs under en kalendermånad samlas på en månadsfaktura som skickas till dig. Efter din första parkering kan du logga in på Easy Parks hemsida och välja att få fakturan via sms eller e-post, så behöver du inte betala fakturaavgiften.

För frågor kring Easy Park kan du ringa deras kundservice på telefon 0770 11 22 00.

Läs mer om Easy Park på deras hemsida; easypark.se

Felparkering
Inom Vårgårda Bostäders områden är det inte tillåtet att parkera motorfordon på andra platser än i garaget eller på markerade parkeringsplatser!
Securitas bevakar våra områden och kommer bötesbelägga ditt motorfordon om det är felparkerat.

Vid felparkering eller om någon har parkerat på din parkeringsplats kan du kontakta Securitas på telefon 077 176 70 00.

Avtal & uppsägning

Garage eller parkeringsplats debiteras på samma hyresavi som din bostad.
Vid omflytt till annan bostad hos Vårgårda Bostäder upphör ditt parkeringskontrakt samma datum som du tillträder din nya bostad. Vänligen notera att ny parkeringsplats eller garage i det nya bostadsområdet måste ansökas om. Kontakta gärna vår uthyrare för hjälp med detta.
Vid flytt från Vårgårda Bostäder upphör ditt parkeringskontrakt samma datum som hyresavtal för din bostad upphör.

För att avsluta parkerings- eller garagekontrakt är det 3 månaders uppsägningstid.

Cyklar & vagnar

Många av våra fastigheter har speciella rum där hyresgäster ska förvara sina cyklar och barnvagnar. Flera fastigheter har också cykelställ utanför huset. Det är i våra områden förbjudet att parkera cyklar på grönytor, på gården eller utmed husfasaderna.

Cyklar och barnvagnar får aldrig ställas i trapphusen! Detta på grund av brandrisk och att det blockerar utrymningsvägarna, samt försvårar akuta sjuktransporter.