Inflyttning

En mamma som har sitt barn i famnen

Välkommen till din nya bostad! Vi hoppas du skall trivas hos oss. Här delar vi med oss av våra bästa kom ihåg tips vid en inflyttning.

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten. Flyttanmälan gör till Skatteverket och till Adressändring. Vid en flyttanmälan är det vissa myndigheter som automatiskt får dina nya adressuppgifter. I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, tidningar osv.

Anmäl flytt till:

Nycklar

Vid inflyttningen får du tre originalnycklar till lägenheten, och ibland även extra nycklar till port, tvättstuga, förråd eller garage. Nycklarna skall hämtas på Vårgårda Bostäders kontor. Där får du skriva under en nyckelkvittens på hur många nycklar du har mottagit. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Om du skulle bli utelåst, så hör du på dagtid av dig till Vårgårda Bostäder, och kvällar och helger till Securitas fastighetsjour, som öppnar mot avgift.

Flytt av el och telefon

Kom ihåg att anmäla in- och utflytt av ditt el abonnemang till Vattenfall.
Alla lägenheter utan elavtal frånkopplas inom 5 dagar, dvs strömmen bryts.
Kontakta Vattenfall på www.vattenfall.se.
Du måste anmäla flytt av ditt telefon- och internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer av telefon och internet för mer information.

Hemförsäkring

Vårgårda Bostäders fastighetsförsäkring täcker inte dina personliga ägodelar (lösöre). Därför uppmanar vi våra hyresgäster att teckna hemförsäkring för skador som rör den egna egendomen. Det är viktigt att teckna försäkring så att den gäller från första inflyttningsdag. Vårgårda Bostäder betalar inte ut ersättning om hyresgästen exempelvis förlorar saker vid brand eller en översvämning i förråd och källare.

Besiktning

Lägenheten ska vara hel och ordentligt städad när du flyttar in. Avflyttningsbesiktning sker alltid innan inflyttningsdatum. Då noterar vi eventuella skador och anmärkningar. Det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand. Har du synpunkter på lägenheten är det viktigt att du tar upp det med serviceanmälan direkt, så att problemet kan lösas snabbt och effektivt. Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka fel och brister till oss.

Avflyttande hyresgäst lämnar alla nycklar till Vårgårda Bostäders kontor. Vi gör en städbesiktning när utflyttningen har skett.

Slitage

När du bestämt dig för att bli hyresgäst hos Vårgårda Bostäder har du säkert varit och tittat på din blivande bostad. Då har du också sett i vilket skick den är och om det är något du vill förändra. I Vårgårda Bostäders bestånd finns det både nya och gamla, samt slitna och nyrenoverade lägenheter. Du hyr lägenheten i befintligt skick. Normalt slitage åtgärdas inte av Vårgårda Bostäder.

Brandsäkerhet

Det är alltid bråttom när det börjar brinna. Kontrollera därför utrymningsvägar och annat brandskydd redan när du flyttar in. De utrymningsvägar du har tillgång till är trapphuset, balkongen, fönster med hjälp av stege på vissa hus, eller via brandkårens stege. Tre livsviktiga saker att tänka på vid brand är att du stänger lägenhetsdörren efter dig om det brinner i din lägenhet, att du inte använder hissen och att du aldrig springer ut i ett rökfyllt trapphus om det brinner hos grannen. En brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Om det saknas i din bostad, kontakta felanmälan. Våra brandvarnare har ett batteri med en lång livslängd, och detta batteri byter du själv ut när det är dags. Testa brandvarnaren då och då och hör av dig till oss om den inte fungerar.

En mamma som har sitt barn i famnen