Vi som jobbar här

Porträttbild på vd

KATARINA JORDANSSON

VD

0322 - 28 58 45

 

personal, ekonomichef

NINA FARIAS

EKONOMICHEF

0322 - 28 58 43

Porträttbild på förvaltningssamordnare

ANETTE VÅRHALL

FÖRVALTNINGSSAMORDNARE

0322 - 28 58 46

personal, förvaltare

ELISABETH ERKENBORN

FÖRVALTARE BYGG-UNDERHÅLL

0322 - 28 58 47

personal, uthyrare

LINDA FÄLLGREN

UTHYRARE

0322 - 28 58 42

personal, projektledare

ANDERS ERIKSSON

FÖRVALTARE ENERGI-MILJÖ

0322 - 28 58 48

personal, vik förvalningssamordnare

MATHILDA HANSSON

BOSOCIAL SAMORDNARE

0322 - 28 50 90

Porträttbild på fastighetsskötare

BJÖRN CARLSSON

FASTIGHETSSKÖTARE

Porträttbild på fastighetsskötare

LARS FORSBERG

FASTIGHETSSKÖTARE

Porträttbild på fastighetsskötare

GÖRAN MERENIUS

FASTIGHETSSKÖTARE

Porträttbild på fastighetsskötare

JOHAN YLLÄSJÄRVI

SNICKARE

Porträttbild på fastighetsskötare

KENT PERSSON

DRIFTTEKNIKER

Porträttbild på fastighetsskötare

DANIEL KLASSON

FASTIGHETSSKÖTARE

Porträttbild på fastighetsskötare

TOBIAS BLOMGREN

FASTIGHETSSKÖTARE

 

 

E-MAIL
förnamn.efternamn@vargardabostader.se