VISSELBLÅSARFUNKTION

Är du anställd hos Vårgårda Bostäder eller har en annan arbetsrelation till bolaget, till exempel som konsult, leverantör, praktikant eller liknande och misstänker att att det pågår missförhållanden? Då är det viktigt att du går in och anmäler detta via Vårgårda kommuns hemsida.

Som visselblåsare är du skyddad enligt lag.

Läs mer om funktionen och hur man anmäler här.