HYRORNA FÖR 2024 ÄR KLARA

Vårgårda Bostäder och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om nya hyror för 2024.

 

Vi befinner oss i en situation där kostnaderna ökat och fortsätter öka på olika håll i samhället, vilket drabbar oss som hyresvärd och dig som boende. För att klara av exempelvis taxehöjningar för el, värme, vatten, avfallshantering och andra omvärldsfaktorer måste vi öka våra intäkter. Hyrorna är vår intäkt och hyresförändringen krävs för att få täckning för kostnadsökningarna.

Årets överenskommelse innebär en höjning med 5,5 procent och gäller från och med den 1 januari 2024.
Förändringen gäller enbart bostad.

Exempelvis för en bostad med två rum och kök med en nuvarande månadshyra på 5 000 kronor innebär detta en ökning på 275 kronor i månaden.
Den totala nya hyran blir därmed 5 275 kronor.