Reparation av fiber Backgårdsgatan 9

Idag 2023-08-09 på förmiddagen reparerar PEMA fibern till lägenheterna på Backgårdsgatan 9. Det blir en del avbrott på internet och TV under tiden som reparationen pågår.