Problem med fjärrvärme

Det är problem med fjärrvärme

Solör Bioenergi har problem idag med att leverera fjärrvärme till våra fastigheter.
De har inget svar på när det är åtgärdat och under tiden kan det variera i temperatur på varmvatten och värme.