NU SOPAR VI VÅRA OMRÅDEN

Soppar upp grus med maskin

Nu firar vi in våren genom att sopa upp gruset efter vinterns halkbekämpning. Arbetet med grusupptagning pågår kommande 4 veckorna.

Vi tar med allt grus som vi kommer åt. På parkeringar sopar vi tomma bilplatser. Det är inte möjligt att ange vilken dag vi kommer till just ditt område. För att vara säker på att din bilplats blir städad kan du passa på att sopa ut gruset från din egen parkeringsplats så tar vi med gruset när vi är hos er.

Sopningen medför en del damm vilket gör att om du planerat att putsa dina fönster och städa din balkong kan det vara bra att göra det när vi är färdiga i ditt område.