Hyresförhandlingar påbörjade

Nu har hyresförhandlingarna för 2024 påbörjats.

 

Vårgårda Bostäder yrkar på en hyreshöjning för våra bostäder om 12,56 % från 1 januari 2024. Våra hyror behöver möta de förändringar som sker i samhället.

Hyresintäkterna används till drift och underhåll av våra fastigheter. 2023 hoppas vi att vi kan bibehålla det noll-resultat vi har budgeterat med. Samma förhoppning har vi inför 2024, att vi inte ska gå med förlust.

Årets yrkande grundar sig bland annat på ökade priser i omvärlden, till exempel höjda kostnader för underhåll, uppvärmning, vatten och avlopp.

Du som hyresgäst får information om din nya hyra när förhandlingarna är klara. Informationen får du via utskick i din brevlåda samt via vår hemsida.