Belysta bänkar

Nu har vi fått fin belysning på våra bänkar runt vår grillplats i Dahls park.

Välkommen att grilla och umgås!

Belysta bänkar på grillplatsen i Dahls park