VÄLKOMMEN HEM TILL BACKGÅRDSGATAN!

Nu växer vårt kvarter på Backgårdsgatan 1 - 11 med ännu fler bostäder. Vi bygger ett tredje våningsplan på husen, med nya moderna lägenheter. Samtidigt passar vi på att renovera alla de befintliga lägenheterna. Samtliga trapphus förses dessutom med hiss, vilket ökar tillgängligheten till alla lägenheter.

I samband med renoveringen för området Backgårdsgatan ser vi inte bara till att minska energianvändningen med rejäl isolering och ett uppdaterat klimatskal. De sex flerfamiljshusen är de första i Sverige med en unik energilösning som gör dem självförsörjande på värme och varmvatten. Lösningen bygger på solpaneler på taken och en ny lagringsteknig av energi.

Solpanelerna skapar el till husets värme, ventilation, hissar och trapphusbelysning. Under vinterhalvåret produceras el med hjälp av bränslecell av den solenergi som lagrats från sommaren. Satsningen på solceller och energilagring knyter väl an till innovationskraften i Vårgårda, men också till Vårgårda Bostäders stora omtanke om miljön.

Lika mycket har renoveringen genomförts för våra hyresgästers skull. I den ingår en upprustning av utemiljöer och skapande av en ny park i Klockarbolet. Det gör att det här är 172 moderna lägenheter som ligger i en av de mest attraktiva boendemiljöerna som vi kan erbjuda.

Det första hyreshuset stod klart 1 januari 2019. De fem återstående hyreshusen kommer nu löpande genomgå samma förvandling där det sista hyreshuset beräknas stå klart november 2021.