SERVICEANMÄLAN

Ring vår serviceanmälan när du behöver meddela oss om fel i din bostad eller i ditt bostadsområdet. 

Det går bra att ringa oss vardagar på telefon 0322-62 53 70 mellan kl 07:00 - 09:00.

Du kan också göra din serviceanmälan direkt genom att logga in på MINA SIDOR.
Här får du också en bra överblick över dina serviceanmälningar och vilken status de har. 

Logga in på MINA SIDOR och gör din anmälan på vår hemsida här; serviceanmälan

AKUTA FEL 

Har du akuta fel som måste åtgärdas omgående utanför vår telefontid, kontaktar du SOS Alarm. 
SOS Alarm telefon 031-703 14 01, dygnet runt. 

Exempel på akuta fel: 

  • Elfel
  • Vattenläckor
  • Avloppsstopp
  • Avsaknad av vatten
  • Ej fungerande kyl och frys
  • Lås
  • Hiss 


STÖRNINGSJOUR

Om du upplever störningar i ditt boende ber vi dig kontakta Vårgårda Bostäder under kontorstid, under övrig tid kontaktar du störningsjouren
på telefon 031-703 14 01. Du måste vara beredd på att behöva uppge namn, objektsnummer och telefonnummer.
Uppgifterna behandlas alltid konfidentiellt mot störande part.


LÅSÖPPNING

Behöver du hjälp med låsöppningen ringer du till SOS Alarm på jourtelefon 031-703 14 01. Låsöppning görs endast åt kontraktsinnehavare.
Legitimationskontroll kommer att utföras på plats. Kostnad för låsöppning bekostas av hyresgästen själv.