ISO - CERTIFIERING

ISO -CERTIFIERADE SEDAN 2010 

Vårt hållbarhetsarbete har ingått i det dagliga arbetet under många års tid. 
Arbetet har resulterat i en ISO 14001-certifiering som vi är väldigt stolta över. 
Vi ingår dessutom i Miljönätverket Sjuhärad där vi tillsammans med andra kommunala bostadsbolag utvecklar miljöarbetet.

Läs om vår certifiering och miljöredovisning på vår gemensamma hemsida för Miljönätverket Sjuhärad här; 7miljo.se


VÅRT MILJÖARBETE GER RESULTAT!

Sedan 2004 har vi minskat vår energianvändning för varmvatten och uppvärmning (uttryckt i kWh/m2) med 14 procent. 
Under samma period har vi minskat vår totala elförbrukning med ungefär 49 procent.

När det gäller vattenförbrukningar så har den historiskt sett varit ganska hög. 
Men genom planering, åtgärder och uppföljning har vi lyckats sänka den med 9 procent (uttryckt i liter/m2).

Från och med 2009 har vi lyckats sänka vår verksamhets totala koldioxidutsläpp med 84 procent, mycket tack vare utfasning av uppvärmning med eldningsolja och övergång till koldioxidneutral el. Vi har sedan 2015 införskaffat en mindre elbil, samt bytt ut 3 av fastighetsskötarnas dieseldrivna mot elbilar.