VI VÄLKOMNAR VÅR FÖRSTA KVINNLIGA ORDFÖRANDE

Mikaela Engström vår nya ordförande!

Vart fjärde år byter Vårgårda Bostäder styrelse då det inom politiken är en ny mandatperiod. I måndags hade vi bolagsstämma och vår nya styrelse tillträdde. Vi är stolta att presentera Mikaela Engström som ordförande. Mikaela är den första kvinnliga ordföranden i Vårgårda Bostäders historia. Karl-Arne Larsson fortsätter som vice ordförande. Han har stor erfarenhet och påbörjar sitt 45:e år i bolaget. Med sig denna period har Mikaela även två kvinnliga och en manlig ledamot, vilket innebär att vi även har kvinnlig majoritet i bolagets styrelse för första gången. Våra förtroendevalda lekmannarevisorer Weine Eriksson och Egon Gårdesson fortsätter sina uppdrag från tidigare mandatperiod.

Ett varmt tack till vår avgående ordförande Christer Björnsson och hans styrelse för dessa fyra år! Det har varit fyra händelserika år där de lagt grunden för en spännande framtid för Vårgårda Bostäder. 

 

Kommunfullmäktiges val av styrelse för
Vårgårda Bostäder

Mikaela Engström, ordförande
Karl-Arne Larsson, vice ordförande
Margaretha Johansson, ledamot
Christer Mårtensson, ledamot
Agneta Jansson, ledamot
Tony Willner, ersättare
Henrik Sandahl, ersättare
Stig-Olov Tingbratt, ersättare
Hans-Åke Max, ersättare
Christer Björnsson, ersättare

Lekmannarevisorer

Weine Eriksson, ordinarie
Egon Gårdesson, ordinarie
Göran Frantz, ersättare
Karin Jennie Brockman, ersättare

 

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se