VÅRGÅRDA BOSTÄDER GÄSTAR ALMEDALEN

Klimatsmarta fastigheter är vår agenda i Almedalen. Under den årliga Almedalsveckan på Gotland gästar Jan Thorsson, VD Vårgårda Bostäder, ett av Vätgas Sveriges programpunkter. Här kommer han berätta om hur det just nu byggs energisnåla fastigheter på Backgårdsgatan i kvarteret Klockarebolet i Vårgårda.

 

Hur kan vi göra fastigheter klimatsmarta? När Vårgårda Bostäder nu renoverar och bygger om flerfamiljshusen från miljonprogrammet i Vårgårda, blir vi först ut i Sverige med en ny unik energilösning. Energin kommer från solceller installerade på hustaken som förser byggnaderna med energi. Genom en innovativ lösning med vätgas kan överskottsenergin på sommarhalvåret sparas undan även till vinterns mörka månader. Vintertid tillverkas el med hjälp av bränsleceller som drivs av vätgas. På så sätt blir husen självförsörjande på fastighetsenergi hela året om och den unika energilösningen gör husen 100% utsläppsfria. -Att ta sina miljömål på allvar är viktigt för oss, därför investerar vi nu i självförsörjande energi, säger Jan Thorsson, VD Vårgårda Bostäder. Vårt initiativ med att bygga hus som inte drar någon energi möter framtidens strängare energikrav. Innovationskraften i projektet visar på modet att tänka nytt och ger hopp om att nå nya hållbara miljömål, avslutar Jan Thorsson. Tillsammans med Vätgas Sverige och Nilsson Energy kommer Vårgårda Bostäder under Almedalsveckan att berätta mer om projektet på Backgårdsgatan och den unika energilösningen. Ett projekt där förhoppningarna och målet är att lägga grunden för hur fastigheter kommer byggas i framtiden.

Tid: 09:00-09:45 den 4 juli • Plats: Glassmagasinet, Skeppsbron 12, Visby

 

Nyhet publicerad första gången 26 juni 2018

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se