TVÄTTAVGIFTER I FEBRUARI

Tvättavgifter som skulle varit med på hyresavin för februari kommer att faktureras på mars månads hyresavi. Detta på grund av omläggning av vårt fastighetssystem.

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se