PRESSMEDDELANDE ANGÅENDE GRANSKNINGSRAPPORT AV ENERGIPROJEKT OCH BYGGPROJEKT PÅ BACKGÅRDSGATAN

Styrelsen fick i måndags eftermiddag den 12/10 rapporten föredragen av PWC. Vi kan konstatera att det finns stora fel och brister i de upphandlingar som har genomförts.

Transparens i ett kommunalägt bolag såsom Vårgårda Bostäder AB är otroligt viktigt. Därmed finns de lagar och regler som innefattar offentlig upphandling. Styrelsen ser allvarligt på de överträdelser som bolaget har gjort och det är självklart inget som vi ställer oss bakom. Tvärt om är det oacceptabelt.

Rapporten pekar på bristande avrapportering från tidigare VD till styrelsen, vilket också var en del av densammes entledigande i februari i år. Sittande styrelse, som valdes in under pågående projekt, tar dock åt sig av kritiken och inser att vi borde krävt ordentliga kalkyler samt noggrannare uppföljningar.

 Vidare så är vår främsta uppgift nu att säkerställa att lagar och regler efterlevs i framtiden. De rekommendationer som PWC lyfter fram ska arbetas in som rutiner för bolaget. Vårgårda Bostäder AB ska finnas till för sina hyresgäster och Vårgårda kommuns invånare, det är vår främsta uppgift. Styrelsen kommer göra sitt yttersta för att bolaget ska må så bra som möjligt. Nu krävs det kloka och väl avvägda beslut. Vi ser hoppfullt på framtiden.

 

Styrelsen för Vårgårda Bostäder AB genom

Karl-Arne Larsson, vice ordförande

Mikaela Engström, ordförande


 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se