PARKERING PÅ MARKNADSPLATSEN NU ÅTER GRATIS

Nu blir parkeringen på Marknadsplatsen återigen gratis.

Detta efter att Vårgårda Kommun hyr parkeringsytan av bostadsbolaget.
Därmed ersätts SMS-tjänsten med gratis 4-timmars parkering.
- En bra lösning för alla säger Jan Thorsson, VD på Vårgårda Bostäder