VÅR FÖRVALTNINGSCHEF KLIVER NU UPP OCH BLIR VÅR NYE VD

Katarina tillträder tjänsten from med idag den 18:e februari.

Katarina har en 30-årig erfarenhet från bygg- och förvaltningsbranschen.
Vi är alla glada och trygga i rekryteringen och ser ljust på framtiden.