NÖJD KUND UNDERSÖKNING

Vi på Vårgårda Bostäder har gett ett uppdrag till Origo Group att genomföra en kundundersökning.

Detta gör vi för att vi vill veta vad ni som är våra hyresgäster tycker om oss som hyresvärdar och vad ni tycker om ert boende. Allt för att vi ska leva upp till vår vision om att skapa och förvalta ett trivsamt boende åt alla. 

För att få en så bra bild som möjligt behöver vi så många svar som
möjligt, därför är just ditt svar och dina synpunkter viktiga.

För att kunna se förändringar och se om vi är på rätt väg avseende arbetet med kundnöjdheten sprider vi utskicken av enkäter över hela året istället för vid ett tillfälle. Det innebär en enkät per år till varje hushåll fast vid olika tidpunkter.

Vi hoppas nu att så många som möjligt svarar på enkäten. Den kommer att finnas på flera olika språk för att skapa möjlighet för fler att svara!


 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se