KOMMUNINVEST PÅ BESÖK HOS VÅRGÅRDA BOSTÄDER

Den 12 juni var Kommuninvest på besök hos oss på Vårgårda Bostäder. Detta för att se och ta del av vår miljövänliga renovering av Backgårdsgatan 1 - 11.

Kommuninvest har ett omfattande arbete för finansiering av hållbara investeringar som gör skillnad för miljön.

Det görs genom att något som kallas ”Gröna lån”. Våra hus på Backgårdgatan 1-11 är mycket miljövänliga och har därför fått del av de Gröna lånen.
- Driften av våra hus på Backgårdsgatan är helt fossilfri. Lösningen är i ett internationellt perspektiv mycket intressant.
Att Kommuninvest miljögrupp besöker oss i Vårgårda för att få se och höra om vårt arbete gör oss extra stolta säger Jan Thorsson, VD på Vårgårda Bostäder.

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se