KOMMUNINVEST PÅ BESÖK HOS VÅRGÅRDA BOSTÄDER

Den 12 juni var Kommuninvest på besök hos oss på Vårgårda Bostäder. Detta för att se och ta del av vår miljövänliga renovering av Backgårdsgatan 1 - 11.

Kommuninvest har ett omfattande arbete för finansiering av hållbara investeringar som gör skillnad för miljön.

Det görs genom att något som kallas ”Gröna lån”. Våra hus på Backgårdgatan 1-11 är mycket miljövänliga och har därför fått del av de Gröna lånen.
- Driften av våra hus på Backgårdsgatan är helt fossilfri. Lösningen är i ett internationellt perspektiv mycket intressant.
Att Kommuninvest miljögrupp besöker oss i Vårgårda för att få se och höra om vårt arbete gör oss extra stolta säger Jan Thorsson, VD på Vårgårda Bostäder.