GUSTAV FRIDOLIN BESÖKER VÅRGÅRDA BOSTÄDER

100% Fossilfritt intresserade ministern Gustav Fridolin till ett besök hos Vårgårda Bostäder.

Vi på Vårgårda Bostäder gör delar av vårt miljonprogram självförsörjande med hjälp av solen. Tekniken och vårt bolags satsning imponerade på utbildningsministern Gustav Fridolin. I byggnaderna installeras en unik energilösning som med hjälp av solceller och energilager förser byggnaderna med värme, varmvatten och fastighetsel hela året om. Vi tar våra miljömål på allvar och med denna teknik får vi byggnader som är 100% utsläppsfria, inga transporter och inga restprodukter. Vårt arbete i Vårgårda är ett tydligt exempel på att det faktiskt går att åstadkomma helt fossilfria energilösningar med bibehållen ekonomi säger Jan Thorsson, vår vd.

 

Nyheten publicerad första gången 16 augusti 2018