JAN THORSSON ENTLEDIGAS SOM VD FÖR VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB

Styrelsen för Vårgårda Bostäder AB har i veckan beslutat att Jan Thorsson och bostadsbolaget går skilda vägar.

Jan tillträdde som vd för Vårgårda Bostäder AB i oktober 2013 och har i många år gjort ett gedigen och förtjänstfull insats för Vårgårda kommun. 

Jan Thorsson har spelat en viktig roll i arbetet med att utveckla och driva Vårgårda Bostäder AB framåt samt främjat tillväxt, framför allt kreativa och utmanande tankar om hållbarhet och miljö.

Miljö och kvalitet har varit fokus för Vårgårda Bostäder AB under Jans ledning. Den senaste tiden har Vårgårda Bostäder AB arbetat med miljösmarta och effektiva energilösningar på Backgårdsgatan. En unik satsning på innovation som ska göra husen självförsörjande på värme och varmvatten.

Styrelsen för Vårgårda Bostäder AB gör bedömningen att bolaget går in i en expansiv tid med stora utmaningar och söker därför efter en annan typ av ledarskap. Styrelsen vill önska Jan Thorsson lycka till i framtiden.

Jan lämnar bolaget med omedelbar verkan och avslutar därmed sin tjänst för Vårgårda Bostäder AB.

Mikaela Engström är tillsatt som tillförordnad till dess att rekryteringsprocessen av ny VD är klar.

Kontakt:

Mikaela Engström

Ordförande i styrelsen Vårgårda Bostäder AB

Tfn. 0322 - 600 694

E-post: mikaela.engstrom@vargardabostader.se

 

Styrelsen inleder omedelbart arbetet att rekrytera en ny vd för Vårgårda kommuns bostadsbolag.

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se