ÖVERGIVNA CYKLAR

Insamling av övergivna cyklar har påbörjats

Under vecka 42 har vi påbörjat arbetet med att märka upp cyklar samt barnvagnar vi tror kan vara övergivna. Syftet är att rensa upp och snygga till på våra områden. Vi har märkt cyklarna med informationslapp, om denna sitter kvar den 18 november kommer cykeln eller annan egendom tas om hand. För att återfå dessa måste behörigt kvitto, nyckel eller liknande bevisning uppvisas.

Vi uppmanar våra hyresgäster att gå ut och titta över så att er cykel inte av misstag har blivit uppmärkt.

Om ni har frågor kring detta kontakta felanmälan på 0322 - 62 53 70 mellan kl 07:00 - 09:00.

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se