ÄNDRADE RUTINER I SAMBAND MED COVID-19

Under den period som covid-19 är aktuell så kommer vi att vidta förändringar i våra rutiner.

För att förhindra eventuell smittspridning anpassar vi nu vår grad av service. Detta kommer innebära att endast akuta fel såsom stopp i avlopp, vattenläckor, vitvarufel och elfel kommer åtgärdas. Övrig service kommer genomföras när risken för smitta avtagit. 

Vi önskar att ni kontaktar oss främst genom telefon och mail. Vårt kontor kommer inte ha öppet, endast förbokade besök är välkomna.

I dagsläget finns ingen information om smitta i Vårgårda utan denna åtgärd är endast tagen som en försiktighetsåtgärd, och som omtanke om våra hyresgäster samt medarbetare.

Växel: 0322-600 690
info@vargardabostader.se
Felanmälan: 0322 - 62 53 70, måndag - fredag kl: 07.00 - 09.00


 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se