BEVATTNINGSFÖRBUD I VÅRGÅRDA KOMMUN

Bevattningsförbudet är förlängt till den 30 juni.

Kommunstyrelsen har beslutat om förlängt bevattningsförbud från och med den 9 juni till och med den 30 juni 2021, i Vårgårda, Lagmansholm och Östadkulle tätorter med omnejd, för samtliga abonnenter anslutna på kommunalt dricksvatten.

Undantag från förbudet görs för kontrollerad bevattning av planterade häckar och träd, t.ex. via bevattningssäck, liksom att vattna i planteringsurnor.

Bevattningsförbud införs när vattennivåerna är för låga. Då får det kommunala vattnet endast användas för grundläggande hushållsbehov som matlagning, dryck och hygien.

 

Läs mer om bevattningsförbud på Vårgårda Kommuns hemsida


 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se