VARNING FRÅN POLISEN GÄLLANDE BEDRÄGERI

Polisen arbetar gemensamt med Vårgårda Bostäder med att uppmärksamma bedrägeriförsök/bedrägerier mot äldre.

En viktig uppgift är att sprida information kring hur äldre ska undvika att bli lurade. Det handlar om att inte släppa in någon okänd person, inte lämna ut kortuppgifter, bank id mm. Tyvärr har bedrägeriförsök mot äldre ökat de senaste åren, vilket i värsta fall kan resultera i att betydande belopp försvinner.

Polisen har tagit fram informationsblad som kommer delas ut till Vårgårda Bostäders alla hushåll. Information kommer också finnas vid entré eller i en trappuppgång där det är möjligt och i förekommande fall även på andra språk.

Hjälp oss att sprida budskapet!

Tack för din medverkan!
Polisen i samverkan med Vårgårda Bostäder  

 

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se