VI SOPAR VÅRA OMRÅDEN

Nu sopar vi våra områden för flis efter vinterns halkbekämpning.

 Efter vinterns halkbekämpning är vi nu ute i våra områden och sopar upp flis från gator och trottoarer.