VI SOPAR VÅRA OMRÅDEN

Nu sopar vi våra områden för flis efter vinterns halkbekämpning.

 Efter vinterns halkbekämpning är vi nu ute i våra områden och sopar upp flis från gator och trottoarer. 

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se