VARNING FÖR LEGIONELLA TILLVÄXT

Vi har fortsatta problem med värme och varmvatten på Backgårdsgatan 1.

Eftersom vi nu har problem med att få ut varmvatten i rätt temp dvs minst 50 grader, rekommenderar vi att ni spolar vatten minst 3 min innan användning av varmvattnet, detta för att minimera risken för legionella tillväxt.