VÄRME BACKGÅRDSGATAN/TRÄDGÅRDSGATAN

Under gårdagens åskoväder skadades en givare som reglerar värmen i våra lägenheter.

Detta orsakade att det gick in full värme i våra lägenheter. Detta är nu stoppat och arbete pågår med att laga felet.

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se