TV STÖRNINGAR

Under dagen har det varit störningar på tv-sändningen, detta beror att Teracom genomför frekvensförändringar för tv.

TERACOM GENOMFÖR FREKVENSFÖRÄNDRINGAR FÖR TV

Tisdagen den 6 oktober kommer Teracom att genomföra frekvensförändringar för tv. Under dagen mellan klockan 10.00 och 18.00 kommer det vara avbrott och störningar i tv-sändningarna. 

Det kan innebära att man behöver göra en ny kanalsökning.


 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se