OLJUD FRÅN ELEMENT TRÄDGÅRDSGATAN 8-16

Som en följd av arbetet som pågått med kulverten på Trädgårdsgatan 8-16 fylls nu värmesystemet på med vatten.

Det skvalar mycket i elementen under tiden som vattnet fylls på. Under vecka 37 kommer fastighetsskötare att komma hem till din lägenhet för att lufta elementen. Information om vilka dagar och tider detta görs har delats ut i din brevlåda.