UNDERHÅLL AV VÅRT FASTIGHETSSYSTEM

Under dagen påbörjar vi ett arbete med att lägga över vårt fastighetssystem på en ny server.

Detta arbete kan komma att påverka möjligheten att komma åt vår hemsida och att kunna logga in. Vår förhoppning är att arbetet går bra och slutförs under veckan.


 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se