KULVERTBYTE PÅ TRÄDGÅRDSGATAN

På Trädgårdsgatan har nu förberedelserna för byte av vattenledningar börjat.

Förberedelserna för att byta vattenledningarna på Trädgårdsgatan har nu påbörjats. Berörda hyresgäster är informerade. Själva bytet av kulvert kommer att göras under aprilmånad. Framkomligheten i området påverkas inte av arbetet. Har ni frågor om arbetet, vänligen kontakta vår förvaltare Elisabeth Erkenborn. 

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se