GRUMLIGT VATTEN

Uppdaterad information 2021-01-22 kl 14:30 Efter spolning av kommunens ledningar har en klar förbättring skett. Dock kan det förekomma att det finns kvar i ledningarna i våra hyreshus. Spola därför ur ledningarna i din lägenhet tills du har klart vatten. Detta kan i vissa fall ta en lång stund.

Uppdaterad information 2021-01-22 kl 08:30
Spolning av ledningar fortsätter och det är ännu inte klart varför vattnet är grumligt. En vattentank kommer att ställas ut på vid soprummet på Trastvägen 6-8.

Uppdaterad information 2021-01-21 kl 15:45
Vattnet är fortfarande grumligt på Trastvägen och Hökvägen. Kommunens VA-enhet kommer att spola sina ledningar under natten för att få bort detta.

På Trastvägen och Hökvägen är vattnet grumligt. Felsökning pågår av kommunens VA-avdelning.


 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se