ARBETE TRAPPHUS JÄRNVÄGSGATAN 11 B

Torsdag den 3 oktober kommer vår entreprenör HTY Bygg att påbörja arbete med en vattenläcka i trapphuset på Järnvägsgatan 11 B.

Dagtid kan det vara trångt i trapphuset och det kan till en början låta en del då det betongen tas bort. Detta kan höras i hela huset. De lägenheter som är direkt berörda av arbetet kontaktas personligen.