ARBETE TRAPPHUS JÄRNVÄGSGATAN 11 B

Torsdag den 3 oktober kommer vår entreprenör HTY Bygg att påbörja arbete med en vattenläcka i trapphuset på Järnvägsgatan 11 B.

Dagtid kan det vara trångt i trapphuset och det kan till en början låta en del då det betongen tas bort. Detta kan höras i hela huset. De lägenheter som är direkt berörda av arbetet kontaktas personligen.

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se