ÅTERSTÄLLD DRIFT BACKGÅRDSGATAN 13 OCH 15

De fel på ventilation, värme och TV som uppstod i samband med gårdagens åskoväder är nu åtgärdade och allt fungerar nu som det ska.

 

KONTORETS ÖPPETTIDER

UNDER RÅDANDE PANDEMI
 BOKA TID FÖR BESÖK
RING VÄXEL 0322-28 58 40

 

 

 

VÅRGÅRDA BOSTÄDER AB
BOX 174, 447 24 VÅRGÅRDA (postadr)
STOCKHOLMSVÄGEN 13, 447 31 VÅRGÅRDA

0322 - 28 58 40
info@vargardabostader.se