ÅTERSTÄLLD DRIFT BACKGÅRDSGATAN 13 OCH 15

De fel på ventilation, värme och TV som uppstod i samband med gårdagens åskoväder är nu åtgärdade och allt fungerar nu som det ska.