Hej, det är vi som jobbar på Vårgårda Bostäder.

JAN THORSSON
VD
0322 - 600 694

CHRISTEL PILTORP
EKONOM
0322 - 600 692

ANETTE VÅRHALL
FÖRVALTNINGSSAMORDNARE
0322 - 600 592

ELISABETH ERKENBORN
FÖRVALTARE 
0322 - 600 591 

LINDA NYBERG 
UTHYRARE
0322 - 600 693

ANDERS ERIKSSON
PROJEKTLEDARE
0322 - 600 691

TOBIAS BLOMGREN
FASTIGHETSSKÖTARE

LARS FORSBERG
FASTIGHETSSKÖTARE

BJÖRN CARLSSON
FASTIGHETSSKÖTARE

GÖRAN MERENIUS
FASTIGHETSSKÖTARE

SAMUEL ANDERSSON
FASTIGHETSSKÖTARE

KARI METTE BERGKVIST
MARKNAD & KOMMUNIKATION
0768 83 07 00

E-MAIL: 
förnamn.efternamn@vargardabostader.se