Hej, det är vi som jobbar på Vårgårda Bostäder.

 

 


JAN THORSSON

VD
0322 - 600 694


CHRISTEL PILTORP

EKONOM
0322 - 600 692


ANETTE VÅRHALL

FÖRVALTNINGSSAMORDNARE
0322 - 600 592


ELISABETH ERKENBORN

FÖRVALTARE 
0322 - 600 591 


LINDA NYBERG 

UTHYRARE
0322 - 600 693

ANDERS ERIKSSON
PROJEKTLEDARE
0322 - 600 691


TOBIAS BLOMGREN

FASTIGHETSSKÖTAREBJÖRN CARLSSON

FASTIGHETSSKÖTARELARS FORSBERG

FASTIGHETSSKÖTAREGÖRAN MERENIUS

FASTIGHETSSKÖTARESAMUEL ANDERSSON

FASTIGHETSSKÖTARE

 

E-MAIL: 
förnamn.efternamn@vargardabostader.se