Vårgårda Bostäder AB är ett kommunalt bostadsföretag som är ett helägt dotterbolag till Vårgårda Kommun. Vår styrelse utses av Vårgårda kommuns kommunfullmäktige. Medlemmarna sitter även i styrelsen för vårt dotterbolag Vårgårda Utveckling AB som Vårgårda Bostäder AB har ägt sedan 2010.  Styrelsen medlemmar består av följande:

ORDFÖRANDE
Mikaela Engström VICE ORDFÖRANDE
Karl-Arne Larsson 

LEDAMOT
Margaretha Johansson 
Christer Mårtensson 
Hans-Åke Max

SUPPLEANTER
Christer Björnsson 
Tony Willner
Henrik Sanddal 
Stig-Olov Tingbratt 
Torbjörn Pettersson

LEKMANNAREVISORER
Weine Eriksson 
Egon Gårdeson 

LEKMANNAREVISORER ERSÄTTARE
Göran Frantz 
Karin Jennie Brockman