Problem med fjärrvärme

Just nu har Solör Bioenergi stora problem med leveransen av fjärrvärme i Vårgårda.

Detta påverkar värmen i våra lägenheter. Felsökning pågår och vi hoppas på snabba åtgärder.